Özgeçmi̇ş


1961              Doğum - İstanbul

1967 - 72       İlköğrenim - Ataköy İlkokulu

1972 - 79       Orta Ve Li̇se Öğrenimi - İstanbul Erkek Li̇sesi̇

1979 - 86       Tıp Fakültesi̇ - İstanbul Üniversi̇tesi̇, İstanbul Tip Fakültesi̇

1983              Staj
                      1. St Ansgar Hastanesi, Kaza Cerrahisi Servisi, Höxter, Almanya (2 Ay)
                      2. Vi̇yana Üni̇versi̇tesi̇ Tip Fakültesi̇, Nöroşi̇rürji̇ Bölümü (1 Ay)
1984              Staj
                      3. İstanbul Tip Fakültesi̇, Nöroşirürji̇ Bölümü

1985              Prof Dr Türkan Saylan Önderliğinde Doğu Anadolu Pilot İllerinde Yapilan Cüzzam Taramalarinda Tip Öğrencisi Olarak Görev Alma (2 Ay)
            
1986              Pratisyen Hekim Mecburi Hizmeti - Konya Devlet Hastanesi Acil Bölümü 

1986 - 92       Nöroşirürji İhtisasi - İstanbul Tip Fakültesi̇ Nöroşirürji̇ Anabilim Dali

1991               Klinik Gözlemci̇ - Royal Hallamshi̇re Hastanesi Nöroşirürji Bölümü (1 Ay)
                       Kli̇ni̇k Gözlemci̇ - Edi̇nburgh Tip Fakültesi, Western General Hospital, Nöroşirürji Bölümü (2ay)

1992             Glasgow Ii. Nörotravma Sempozyumu Kayit Ve Seyahat Bursu Ödülü

1993 - 95      Uzmanlik Mecburi Hizmeti - Kartal Eğitim Araştirma Hastanesi̇ Nöroşirürji Hastanesi - Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroşirürji Hastanesi

1995 - 96      Fellowship -  Nörovasküler Ve Kafa Kaidesi Cerrahisi, Barrow Nöroloji Enstitüsü, Phoenix, Arizona, Abd

1996 - 99      Nöroşirürji Uzmanı - İstanbul Tip Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dali

1999-            Nöroşirürji Doçenti - İstanbul Tip Fakültesi Nöroşirürji Anabi̇li̇m Dali

2002 - 2004  Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2006             Nöroşirürji Profesörü - İstanbul Tip Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dali

2006             9. Uluslararasi Serebral Vazospazm Kongresi Başkanı 

2006             Türk Nöroşirürji Derneğii Yeterlik Kurulu Kurucu Üyesi

2007 - 2008  Türk Nöroşirürji Derneği, Nörovasküler Cerrahi̇ Eğitim Öğretim Grubu Başkanı

2009 - 2012  Türk Nöroşirürji Derneği Temel Kurslar Eşbaşkanı

2009 - 2011   İstanbul Tip Fakültesi Nöroşirürji Klini̇ği Asistan Eğitim Programı Direktörü - Eans Akreditasyonu

2011 - 2015   Florence Nightingale Hastanesi Nöroşirürji̇ Bölüm Başkanı

2012 - 2014   Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim Öğretim Grubu (Turnog) Başkanı

2014 - 2016   Türk Nöroşirürji Derneği İkinci Başkanı

2015 - 2017   Nöroonkoloji̇ Derneği̇ İki̇nci̇ Başkani

2015 - 2016   Türk Nöroşirürji Dergisi Ve Turkish Neurosurgery Dergileri Baş Editörü

2015 - 2018    Liv Hospital Nöroşirürji Bölüm Başkanı

2016 - 2018    İsti̇nye Üniversitesi Nöroşirürji̇ Anabilim Dalı     Başkanı

2016 - 2017    Türk Nöroşi̇rürji̇ Derneği̇ Başkani

2017 - 2021    Dünya Nöroşirürji Dernekleri Federasyonu Serebrovasküler Hastalıklar Komitesi Başkanı

2018 -            Akdeniz Nöroşirürji Derneği Eğitim Komitesi Eş-başkanı

2019 -            Wfns Türk Nöroşirürji Derneği Delegesi

2019  -           Amerikan Hastanesi Ve Koç Üniversitesi Nöroşirürji Bölümü

 

Ki̇taplar:  

Cerebral Vasospasm: Strategies In Research And Treatment, Eds: Talat Kiriş, John Zhang, Springer Verlag 2008.

Intraoperative Imaging, Eds: Necmettin Pamir, Volker Seifert, Talat Kiriş, Springer Verlag 2011  

Uzak Deni̇z Küçük Yağmur, Doğan Ki̇tap 2023

Beyne Giden Yo  Bir Beyin Cerrahının Anıları, Doğan Ki̇tap 2021

Yer Gök Dört Duvar – Türkan Saylan Ve Öğrencileri (Kitapta Bölüm Yazarı) – Cumhuriyet Yayınları


Ulusal Ve Uluslararasi Dergilerde Yayınlanmış 100 Den Fazla Makale Ve Kitap Bölümü Yazarı

Paramedi̇kal

1990 Düşün Dergisi Masal Yarışması Mansiyon Ödülü
Argos Sanat Dergisi' nde Yayınlanmış Öykü Ve Denemeler
Cumhuriyet Ve Radikal Gazetelerinde Yayınlanmış Gazete Yazıları

2019 - T24 İnternet Gazetesi Yazarı

2012 - Yacht Türkiye Dergisi Sürekli Yazarı

Deni̇ Mecmuası Yazarı

Amatör Yelkenci

Ted Konuşmacısı