1. Kırış T, Bozboğa M, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Türker K, Turantan İ, Canbolat A: Supratentoryel nöroepitelyal tümörlerin epidemiyolojisi. Türk Nöroşirürji Derneği 4. Bilimsel Kongresi, 19-24 Mayıs 1990, Güllük-Muğla. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 3: 11, 1990

 2. Bozboğa M, İzgi N, Orakdöğen M, Kırış T, Barut Ş, Canbolat A: Pineal bölge tümörleri. Türk Nöroşirürji Derneği 4. Bilimsel Kongresi, 19-24 Mayıs 1990, Güllük-Muğla. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 3: 46, 1990

 3. Kırış T, Orakdöğen M, Ünal F, Hepgül K, Canbolat A, Kaya U: Etyolojisi aydınlanmamış subaraknoid kanama olguları. Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, 21-26 Mayıs 1991, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4: 43, 1991

 4.  Ünal F, İzgi AN, Kırış T, Turantan Mİ, Türker K, Kaya U: Vertebro-Baziler sistem anevrizmaları. Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, 21-26 Mayıs 1991, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4: 64, 1991

 5.  Canbolat A, Önal Ç, Kırış T: Yüksek baziler arter bifurkasyon anevrizmalarında değişik bir varış yolu: Subfrontal transventriküler yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, 21-26 Mayıs 1991, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4:101, 1991

 6.  Barlas O, Turantan İ, Kırış T, Sencer E, Ünal F, Can M, Aral F: Bromocriptine induced CSF fistula in patients with macroprolactinomas: Report of three cases. Winter Meeting of the European Association of Neurosurgical Societies, 27-29 February 1992, Thessaloniki

 7.  Kırış T, İzgi  N, Hasanzade C, Döşoğlu M, Hamamcıoğlu MK : The effect of the NMDA antagonist MK-801 on lipid peroxidation in an experimental spinal cord trauma model in rat. 2nd International Neurotrauma Symposium, 4-9 July 1993, Glasgow. J Neurotrauma V: 10, Supplement 1: S154, 1993

 8.  Döşoğlu M, Kırış T, Hasanzade C, İzgi N, Turantan İ, Ünal F, Karamehmetoğlu ŞS: The effect of deferoxamine on lipid peroxidation in an experimental spinal cord injury. 34th Annual Scientific meeting of International Medical Society of Paraplegia, 1-4 November 1995, New Delhi

 9.  Kırış T, Toplamaoğlu H, Şişli N, Atabey R, Uçar B: İntrakranyal anevrizmalar. Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, 9-14 Nisan 1995, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8: 138, 1995

 10. Kırış T, Demirgil B, Şişli N, Kazan N, Atabey R, Toplamaoğlu H: 13 Anevrizma olgusunda cerrahi ve anatomik özellikler. Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, 9-14 Nisan 1995, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8: 139, 1995

 11. Atabey R, Toplamaoğlu H, Şişli N, Kırış T, Özge İ: Servikal cerrahi müdahale yapılan 23 olgunun retrospektif analizi. Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, 9-14 Nisan 1995, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8: 259, 1995

 12.  Kırış T, Sankhla SK, Lawton MT, Zabramski JM, Spetzler RF: Kavernöz sinüsün mikrocerrahi anatomisi. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9: 143, 1996

 13.  Kırış T, Zabramski JM, Cabiol J, Sankhla SK,  Spetzler RF: Orbitozygomatik kranyotomi: Cerrahi teknik. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9: 150, 1996

 14.  Kırış T, Cabiol J, Zabramski JM, Sankhla SK,  Spetzler RF: Orbitozygomatik kranyotomi: Barrow Nöroloji Enstitüsü’nde 1992-1995 yılları arasında ameliyat adilen 60 olgunun gözden geçirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9: 183, 1996

 15.  Orakdöğen M, Turantan İ, Ünal F, Bahar S, Çoban O, Kırış T: Nedeni belirlenemeyen subaraknoid kanamaların bilgisayarlı tomografi özelliklerine göre değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 10.Bilimsel Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9: 269, 1996

 16.  Toplamaoğlu H, Atabey R, Kırış T, Özge İ, Şişli N, Bozyiğit B: Disk herniasyonu nedeniyle ameliyat edilen ileri motor defisitli hastalarda ameliyat sonrası klinik düzelmenin değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9: 401, 1996

 17.  Ünal F, Kırış T, Yanık B, Turantan İ, İzgi N: Tek taraflı servikal faset dislokasyonlarında cerrahi tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği 11.Bilimsel Kongresi, 16-20 Mayıs 1997, Antalya. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 10: 35, 1997

 18.  Görgülü A, Kırış T, Ünal F, Çobanoğlu S, Türkoğlu Ü: Sıçanlarda Soğuk Hasar İle Oluşan Vazojenik Ödem ve Kan-Beyin Bariyeri Üzerine Eksitatör Aminoasid Antagonistleri CPP ve Dizocilpine Maleate’in Etkileri. Türk Nöroşirürji Derneği 11.Bilimsel Kongresi, 16-20 Mayıs 1997, Antalya. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 10: 120, 1997

 19.  Toplamaoğlu H, Şişli N, Atabey R, Bozyiğit B, Kırış T, Asiltürk M: Evaluation of the postoperative clinical improvement in patients with serious radicular paresis operated on for lumbar disc herniation. 11th World Neurosurgical Congress, 1997, Amsterdam. Clinical Neurology and Neurosurgery V: 99, Supplement 1: S 106, 1997

 20.  Aydınlı N, Özmen M , Kırış T, Çalışkan M, Ünal F, Minareci Ö: Akut Hemipleji ve Moya Moya Hastalığı (Bir olgu sunusu). 33. Türk Pediatri Kongresi, Pediatride Acil, 29 Eylül-3 Ekim 1997, İstanbul

 21. Kırış T, Karasu A, Ünal F, Canbolat A, İzgi N, Turantan İ, Türker K: Karotis interna oftalmik parça anevrizmaları. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998, Antalya

 22. Karasu A, Hepgül K, Kırış T, Karalar T, Bayındır Ç, Baloğlu H, Canbolat A: Deneysel subaraknoid kanamada oluşan vazospazma nitrik oksit donörü S-nitrozoglutatyonun etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998, Antalya

 23. Sencer S, Kırış T, Sencer A, Minareci Ö, Karagöz F, Canbolat A, Tolun R, İzgi N, Hepgül K, Bahar S: Dural arteriovenöz fistüller: Seri sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998, Antalya

 24. Sencer S, Kırış T, Sencer A, Poyanlı A, Minareci Ö, Ünal F: Moya moya hastalığı: Anjiografik bulgular. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998, Antalya

 25.  Kırış T, İş M, İmer M, Hepgül K, Güleş İ, Ünal F, İzgi N: Nöroşirürjide travma pratiği, Prospektif epidemiyolojik çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998, Antalya

 26. Kırış T, Ünal F, Yavuz C, İş M, Erdem T, Demiralp T: Nörovasküler cerrahide EEG monitörizasyonu ve barbitürat koruyuculuğu (Burst-Suppression Yöntemi). Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 3. Sempozyumu, 21-25 Nisan 1999, Gaziantep. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 5 (1): 8, 1999

 27. İş M, Özdemir G, Kırış T, İmer M, Turantan İ: Kranyal araknoid kistlerin cerrahi tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul

 28.  Kırış T, Sencer A, Sencer S, Minareci Ö, İzgi N, Canbolat A: Tentoryel dural arteriovenöz fistüller: 4 olgunun sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul

 29. Kırış T, Güleş İ, İzgi N, Canbolat A, Hepgül K: Derin orta hat yerleşimli arteriovenöz malformasyonlar. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul

 30.  Kırış T, Yavuz C, Erdem T, Karasu A, Karalar T, Ünal  F, Hepgül K, Baloğlu H: Bir nitrik oksit donörü olan SNAP’ in tavşanda deneysel subaraknoid kanama sonucu gelişen vazospazma etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul

 31. Kırış T, Ünal F, Arıca O, İzgi N, İş M, Atabey R: Servikal spondiloziste anterolateral yaklaşım (Oblik transkorporeal drilleme). Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul

 32. Ünal F, Kırış T, İş M, Yavuz C: C0-C3 arası travmatik yaralanmaların cerrahi sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul

 33. İş M, Uzan M, Ünal F, Kiris T, Mengi M, Kilic N, Yurdakos E: The effect of intraventricular albumin in experimental posttraumatic brain edema. AANS Annual Meeting, April 8-13, 2000, San Francisco.

 34. Arıca O, Sencer A, Oran E, Kırış T, İmer M, Canbolat A: Akut epidural hematomlu hastalarda takip ve ameliyat kriterleri: 494 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya

 35.  Arıca O, Sencer A, Kırış T, Çıtak A: Faktör XIII eksikliğine bağlı arka çukur subdural hematomu: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya

 36.  Kırış T, Ünal F, Yavuz C, İzgi N, Canbolat A: İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde Pterional Kranyotomiye eklenen Orbitozigomatik osteotomi ile ameliyat edilen 22 olgunun gözden geçirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.

 37. Kırış T, Yavuz C, Sencer A, İmer M, İzgi N, Turantan İ, Ünal F, Barlas O, Türker K, Canbolat A: Sfenoid kanat meningiomaları. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.

 38.  Kırış T: İstanbul Tıp Fakültesinde Nöroşirürjinin Kurulması ve Prof. Dr. Bülent Tarcan. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.Yavuz C, Kırış T, Sencer A, Canbolat A, Ünal F , Türker K, İzgi N: Olfaktor oluk meningeomaları. Türk Nöroşirürji Derneği 15.Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya

 39. Sencer A, Yavuz C, Kırış T, İzgi N, Ünal F, Türker K, Barlas O, Canbolat A: Parasellar Menengiomalar.Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.

 40. Yavuz C, Sencer A,  Kırış T, Sencer S: Travmatik ekstraaksiyel kanamaya bağlı sigmoid sinüs trombozu: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.

 41. İmer M, Yavuz C, İzgi N, Kırış T, Sencer A, Kabataş S, Ünal F, Canbolat A: Hidrosefali tedavisinde ventrikülo-peritoneal şant yöntemi. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.

 42. Görgülü A, Çobanoğlu S, Yanık B, Kırış T, Ünal F, İzgi N, Küçük M: Sıçanlarda Fokal Serebral İskemi ve Reperfüzyon Sonrası Memantin ve MK-801’in etkileri. Türk Nöroşirürji Derneği 15.Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya

 43. Sencer A, Arıca O, Oran E, İmer M, Kabataş S, Kırış T, Canbolat A: Çocukluk çağı travmatik arka çukur epidural hematomları: 23 olguluk serinin retrospektif değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.

 44. Kırış T, Sencer A, Omay B, Yavuz C, İmer M, İzgi N, Canbolat A, Türker K: Meningiomas in the vicinity of the sphenoid bone. IV. International Congress on the Meningiomas, 03-05 Haziran 2002, Istanbul.

 45. Omay B, Sencer A, Kırış T, Hepgül K, Ünal F,  Barlas O, Turantan Mİ: Posterior Fossa Menengiomas : Clinical Experience of 11 Years. IV. International Congress on the Meningiomas, 3-5 Haziran 2002, Istanbul.

 46. Kırış T, Minareci Ö, Sencer S, Sencer A: Embolizasyon sonrası cerrahi rezeksiyon yapılan intrakranyal arteriovenöz malformasyonlu hastaların değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

 47.  Kırış T: Michelangelo, Yaradılış ve Nöroanatomi. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

 48. Arıca O, Kırış T, Sencer A, Akçora D, Kaya M: Deneysel akut subdural hematom modelinde NMDA antagonistleri Memantin ve MK-801′ in iskemiye etkilerinin araştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

 49. Kabataş S, Kırış T, Aydın S, Ünal F: Çoklu anomalinin eşlik ettiği ayrık omurilik malformasyonlu bir olgunun sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

 50. Kabataş S, Kırış T, Sencer A, Keleş N: Nazofarinkse uzanım gösteren çocukluk çağı ön kaide menengiomu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

 51. Yavuz C, Kırış T, Sencer S, Sencer A: Deneysel subaraknoid kanamada oluşan vazospazma Magnesium Sulfatın etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

 52. Oran ME, Kırış T, Sencer A, İmer M: Kranyum nafiz kurşunlanma olgularında 5 yıllık klinik deneyimimiz. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

 53. Sencer A, Civelek E, Kırış T, Ünal F, Hepgül KT, İmer M: Pediatrik yaş arka çukur tümörlerinde klinik deneyim. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

 54. Cansever T, Sencer A, Kırış T, Barlas O: Far lateral transkondiler yaklaşım uygulanan bulbus yerleşimli bir kavernöz anjioma olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

 55. Albayrak B, Omay B, Sencer A, Kırış T: Yenidoğanın geç hemorajik hastalığında görülen tekrarlayan intraserebral hematom olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

 56. Özdemir  G, Yarman S, Barlas O, Canbolat A, Kırış T, Sencer A: Akromegalik hastalarda uygulanan cerrahi tedavinin erken dönem sonuçlarının değerlendirilmesi ( 60 olgu üzerinde retrospektif klinik çalışma). Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

 57. Sencer A, Oran EM, Kaya F, Sencer S, Kırış T: Servikal İntramedüller matür teratom: Bir olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

 58. Sencer A, Cansever T, Turantan İ, Kırış T: Dejeneratif lomber dar kanala bağlı aralıklı pripizm: Bir olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.

 59.  Civelek E, Sencer A, İmer M, Kiris T, Arica O, Barlas O: Traumatic acute subdural hematomas: Retrospective analysis of 309 cases. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery 1-5 October 2002, İstanbul.

 60. Tuncer Ö G, Baslo B,  Kırış T, Oran E : Tonsillit sonrasında gelişen servikal spinal epidural kolleksiyon. 38. Ulusal Nöroloji kongresi, 19-23 Ekim 2002, Antalya

 61. İmer M, Aydın S, Bilgiç S, Kırış T, Erdem T, Canbolat A, Izgi N, Ünal F, Esen F, Turantan MI: Grade IV ve V subaraknoidal  anevrizmatik kanama. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs, 2003, Antalya.

 62. Oran E, Kırış T, Barlas O, Imer M, Sencer A, Canbolat A, Turantan I: 65 Kranyofarengioma olgusunun  retrospektif değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs, 2003, Antalya.

 63. Kırış T, Sencer A, Kabataş S, Izgi N, Hepgül K, Canbolat A, Turantan İ,   Minareci Ö. Intrakranyal arteriyovenöz malformasyonlu hastaların değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs, 2003, Antalya.

 64. Sencer A, Şahinbaş M, Sencer S, Civelek E, Kırış T, Ünal F, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M: Çocukluk çağı Moya-Moya hastalığında klinik deneyimimiz. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs, 2003, Antalya.

 65.  Kırış T, Şahinbaş M, Sencer A: Anevrizma cerrahisinde orbital osteotomi. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs, 2003, Antalya.

 66. Kabataş S, Hepgül K, Ünal F, Kırış T, Devecioğlu Y, Özsoy S, Fırat I, Gülçubuk A, Kuşçu B: Bir alman çoban köpeğinde rastlanan beyin tümörü ve operatif sağaltımı. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs, 2003, Antalya.

 67. Kiris T: CSF Drainage for prevention and reversal of cerebral vasospasm after surgical treatment of intracranial aneurysm. 8th International Congress of Cerebral Vasospasm, 10-12 July 2003, Chicago

 68. Tunçer ÖG, Krespi Y, Kırış T, Çoban O, Tuncay R, Bahar S: Karotis kommunis bifurkasyonu embolik tıkayıcı hastalığı. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Antalya.

 69.  Durukan A, Krespi Y, Çoban O, Tuncay R, Bahar S, Kırış T: Arteria karotis kommunis orta segmentinde trombüs saptanan 1 olgu sunumu. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Antalya.

 70.  Kırış T, Sencer A, Şahinbaş S, Sencer S, İzgi N, Hepgül K, Canbolat A, Turantan Mİ: Spetzler-Martin Grade I-III çocukluk çağı AVM’ lerinin cerrahi sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, 2004, Antalya.

 71.  Cansever T, Uzunkol A, Kırış T, Sencer A, Can H, Hepgül K, Ünal F, İzgi N, Turantan Mİ: Spinal kavernöz hemanjiomlar. 5 olgunun sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, 2004, Antalya.

 72.  Albayrak B, İmer M, Kırış T: İnsan glioblastoma multiforme primer hücre kültüründe vet sıçan C6 glioma modelinde tibolon ve medroksi progesteron asetat tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, 2004, Antalya.

 73. Cansever T, Sencer A, Can H, Hepgül K, Kırış T, Ünal F, İzgi N, Canbolat A, Turantan Mİ: İntrakranyal Hemanjioblastomlar: 32 hastanın klinik değerlendirmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, 2004, Antalya.

 74. Kılınçer C, Solmaz B, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, İzgi N: Gençlerde ve Adolesanlarda Lomber Disk Hernisi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya.

 75. Uzunkol A, Aydoseli A, Sencer A, Can H, Karasu A, Kılınçer C, Kırış T, İmer M, İzgi N: Spinal Meningiomalar: 15 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya.

 76. Yaka U, Sencer S, Kırış T, Karasu A, Sencer A, Aydın K, Aguş O, Özkan M, İmer M, İzgi N, Canbolat A: Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Vazospazmda Difüzyon ve Perfüzyon MR Bulguları ile Klinik Tablonun İlişkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20 Nisan-24 Nisan 2007, Antalya (Sözel Sunum).

 77. Sencer A, Kırış T, Yaka U, Şahinbaş M, Aydın K, Karasu A, Sencer S, Agus O: Diffusion and perfusion MRI findings with clinical correlation in patients with subarachnoid hemorrhage related vasospasm. 9th International Conference on Cerebral Vasospasm. June 27-30th, 2006 Istanbul

 78. Sencer A, Karasu A, Göker B, Tatlı B, Aydoseli A, Kırış T, Hepgül KT, İzgi N: Childhood intracranial aneurysms. 9th International Conference on Cerebral Vasospasm. June 27-30th, 2006 Istanbul

 79. Erdem T, Akıncı İ, Sencer A, Göker B, Kırış T, Telci L, Turantan İ, Esen F: Does intensive insulin therapy reduce cerebral vasospasm, and improve clinical outcome after subarachnoid hemorrhage? 9th International Conference on Cerebral Vasospasm. June 27-30th, 2006 Istanbul.

 80. Erdem T, Akıncı İ, Sencer A, Kırış T, Telci L, Canbolat A, Esen F: Comparison of effect of perioperative thiopental sodium and propofol administrations on outcome after aneurismal subarachnoid hemorrhage: Preliminary report. 9th International Conference on Cerabral Vasospasm. June 27-30th, 2006 Istanbul.

 81. Omay B, Kırış T, Göker B, Sencer A, Karasu A, Canbolat A: Change in the vasospastic activity of the post subarachnoid hemorrhage cerebrospinal fluid after being exposed to visible light. 9th International Conference on Cerebral Vasospasm. June 27-30th, 2006 Istanbul.

 82. Aydoseli A, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat A: Spinal metastazlar: 35 hastanın retrospektif incelenmesi. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

 83. Karasu A, Göker B, Sencer A, Hepgül KT, İzgi N, Kırış T, Ünal F, Canbolat A: Distal anterior serebral arter anevrizmalarında cerrahi yönetim. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

 84. Ünal F, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, Aydoseli A, Hepgül KT, İmer M, Kırış T, İzgi N, Barlas O, Canbolat A, Turantan Mİ: Vertebroplasti ve kifoplasti deneyimimiz. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

 85. Aydoseli A, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat A, Turantan Mİ: Primer dorsolomber spinal tümörler: 95 hastanın retrospektif olarak incelenmesi. II. Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

 86. Aydoseli A, Can H, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat A, Turantan Mİ: Primer servikal tümörler: 29 hastanın retrospektif olarak incelenmesi. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

 87. Sencer A, Solmaz B, Kılınçer C, Karasu A, Ünal F, Hepgül KT, İmer M, Kırış T, İzgi N, Barlas O, Canbolat A, Turantan Mİ: Üst lomber disk hernileri. II.Sinir Sistemi Cerrahisi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

 88. Cansever T, Hepgül KT, Karasu A, Sabancı A, Ünal F, Kırış T, Turantan Mİ: İntrakranyal hemanjioblastomlar: 32 hastanın klinik değerlendirilmesi. II.Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

 89. Yaka U, Sencer A, Göker B, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N: Çocukluk çağı travmatik arka çukur epidural hematomları: 34 olguluk serinin retrospektif değerlendirilmesi. II.Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul.

 90. Karasu A, Cansever T, Sabancı PA, Kırış T, İmer M, Oran ME, Sence A, Unal F: Kranyoserebral Ateşli Silah Yaralanmaları: Bir Hastanenin Deneyimi. Ulusal Travma Kongresi.UTD-97659, 2007

 91. Yaka U, Sencer A, Gömleksiz C, Ünal F, Kırış T, İmer M: İntrakranyal yerleşimli anevrizmal kemik kistleri. III.Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 6-9 Aralık 2007, Antalya.

 92. Sabancı PA, İzgi N, Kırış T, Şaban M, Ünal F, Barlas O, Turantan Mİ: Beyin sapı kavernomaları cerrahi tedavisi. III.Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 6-9 Aralık 2007, Antalya.

 93. Yaka U, Gömleksiz C, Aydoseli A, Akçakaya OM, Sencer A, Karasu A, Hepgül K, İmer M, KırışT,Ünal F, İzgi N: Çocukluk çağı intramedüller omurilik tümörleri: 5 Olgunun retrospektif değerlendirilmesi. III.Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 6-9 Aralık 2007, Antalya.